Vildtvenlige tiltag

Haderup Skovservice har mange års erfaring i at udvikle skovejendomme i en mere vildtvenlig retning.

En naturlig og varieret skov ​

​Skoven er et vigtigt levested for mange af vore dyre- og fuglearter. Her kan de opfostre deres yngel, finde føde og søge læ og skjul.

Det er vigtigt at kende vildtets behov og vide, hvordan man skaber de bedste betingelser på en måde, som samtidigt passer godt ind i skovens drift.

​Et godt sted at starte, er en grundig og langsigtet planlægning, hvor variation på flere niveauer, kan være nøglen til de ønskede resultater.

Variation mellem de forskellige træarter – skiftet mellem det tætte og det lysåbne – og kontrasten mellem højskoven og de lave blomstrende buskplantninger.​

​Føde af høj kvalitet – året rundt

I mange skove kan man med fordel anlægge eller udnytte:

Vildtagre, læggepladser og brandlinier, som kan tilsås med attraktive vildtblandinger, kløver og græs.
​Skovenge, vejrabatter og andre åbne arealer som brakpudses / slås 2-3 gange om året, så vegetationen holdes tæt og frisk.

​Hvis du selv vil anlægge vildtager i din skov, og ønsker råd og inspiration kan du læse mere på denne hjemmeside om vildtfodring, anlæg af vildtagre og køb af de bedste frøblandinger.

​Arealer med lav buskvegetation​.

Spredes over hele ejendomme hvis det er muligt. Vegetationen holdes lav, ved jævnlige indgreb.

+150 Skov Projekter

Hvert år

+200.000 rm

Flis om året

Kulturarealer

Kulturarealer eller arealer med lav buskvegetation bør spredes over hele skovejendommen, hvis det er muligt, da råerne ikke tolererer hinanden i den tid de sætter lam. Den stærkeste rå besætter det bedste areal.

Skjul

Vildtet skal have mulighed for at skjule sig, når der er uro i skoven. Ligeledes skal de også have områder, hvor de kan sætte lam og kalve i fred for hinanden.

Når råvildtet skal sætte lam, er de unge skovkulturer bedst.

Ældre bevoksninger vokser sig tætte, så lys og varme lukkes ude og derfor bliver det uinteressant for vildtet.

Ly og læ

Vildtet skal ligesom mennesket have mulighed for at beskytte sig mod vind og vejr. Ly og læ hænger tæt sammen med deres muligheder for at skjule sig. Kulturarealerne vokser sig naturligt ind i den fase hvor de yder ly og læ for dyrelivet, det være sig i form af tætte nåletræsbevoksninger eller tætte skrubarealer.