Sa​lg af træ & flis

Vi er købere af de produkter der produceres i skoven

​Haderup Skovservice A/S har direkte og særdeles gode afsætningsaftaler til råtræ-savværker og flis-varmeværker.

Når du får en skarp pris fra os, skal der ikke fratrækkes omkostninger til salg og administration.

Vi kan tilbyde køb af træ på roden

Prisen er din nettoindtægt efter at alle omkostninger til skovning, og transport er trukket fra.

Vi laver gerne et tilbud med fast pris pr. m3. råtræ og flis, samt en vurdering af mængderne. Det sikrer dig fuldstændigt overblik over projektets økonomi inden start.

Vi har stor erfaring og fokus på at udnytte det skovede træ optimalt. Det er særdeles vigtigt at vælge de rigtige effekter for at opnå bedst mulig projektøkonomi.

+150 Skov Projekter

Hvert år

+200.000 rm

Flis om året

Mos er ofte en overset indtægtskilde i mellemaldrende granbevoksninger

Mos sælges normalt til nettopris, hvor skovejer afregnes for den mængde der høstes.​

Ring eller send gerne et par billeder på mail, så vi kan drøfte muligheder eller lave en aftale om et konsulentbesøg.

​Ønsker du råd eller afsætning af juletræer og pyntegrønt, har vi et netværk af professionelle samarbejdspartnere, som vi gerne henviser til.​​