Om certificering

Haderup Skovservice kan hjælpe dig med at blive PEFCTM eller FSC® certificeret. Certificeringerne er af høj kvalitet og opgaverne udføres af forstuddannet personale med mange års erfaring inden for certificering og naturnær skovdrift.

Om certificering

Der er en stigende efterspørgsel efter certificeret råtræ fra savværksindustrien.

Denne efterspørgsel kommer i bund og grund fra slutkunderne som i årenes løb er blevet mere fokuseret på bæredygtig drift af ikke alene de danske skove og natur, men også skov og natur på verdensplan.

Efterspørgslen af certificeret træ gælder ikke alene råtræ. Nu er biomasse i form af flis til varmeværkerne kommet på den politiske dagsorden.

Derfor bør du overveje, om det er fordelagtigt, at din skov certificeres.

Haderup Skovservice kan hjælpe med certificering

I 2020 blev Haderup Skovservice godkendt som ’paraplyorganisation’ under PEFCTM – den mest udbredte danske skovcertificeringsordning.

Ligeledes blev Haderup Skovservice i samme ombæring godkendt som ’paraplyorganisation’ under FSC®.

Begge certificeringsordninger er udbredte og anerkendte på verdensplan.

Haderup Skovservice – certificering af din skov

Haderup Skovservice kan hjælpe dig med at blive PEFCTM eller FSC® certificeret. Certificeringerne er af høj kvalitet og opgaverne udføres af forstuddannet personale med mange års erfaring inden for certificering og naturnær skovdrift.

Du kan også vælge at lade din skov blive dobbelt certificeret, så den opfylder kravene til både en PEFCTM og en FSC® certificering.

Selve certificeringen og driften kontrolleres af et uafhængigt og anerkendt certificeringsfirma. I vores tilfælde er det WSP Danmark A/S i samarbejde med Soil Association Certification Ltd.

Haderup Skovservice rådgiver naturligvis de ejere, der certificerer deres skov, efter de retningslinjer, som certificeringen kræver. På den måde sikrer alle parter, at driften lever op til det, der forlanges af certificeringsorganisationerne.

Afsætning af flis

Nu skal arealer hvor der påtænkes oparbejdning af flis, screenes for at afdække §3 områder, Natura2000, fortidsminder og diger, nøglebiotoper, nøgleelementer, §25 områder, alle disse forhold skal godtgøre at driften udføres bæredygtigt og kan dokumenteres som sådan.

Fra og med 2021 indfases der lovkrav til bæredygtig flisproduktion. Haderup Skovservice er her på forkant med udviklingen, da vi blev SBP certificeret i 2019. Haderup Skovservice kan screene og godkende dine flisprojekter hvis de lever op til ordningens krav. Dermed har man som skovejer fortsat mulighed for at få afsat sin flis til de danske varmeværker.

For yderligere information kontakt Haderup Skovservice på 81 40 16 13