Levering af flis

Med leveringsaftaler hos en række varmeværker fordelt over store dele af jylland, kan vi minimere landevejstransport og dermed forbedre skovejerens bundlinien i det enkelte projekt.  De store værker er vores hovedaftagere af flis, men vi leverer også til institutioner, virksomheder og private og tilbyder bl.a.

  • stor og effektiv transportkapacitet  
  • aflæsning med kran eller ved aftipning
  • præcis levering af den aftalte vare til aftalt tid
  • kranaflæsning som hjælp ved udlægning af afdækningsflis 

Udtynding & flishugning

Maskinskovning

Renafdrift & flisrydning

Specialopgaver

 Telefon 9745 2374  |  Mobil 2047 9882